Idébanken

(Vad är detta? Läs mer    HÄR.)

Här följer ett antal förslag som dykt upp såhär långt. Vilka av dem vi ska göra verklighet av beror på vad folk får lust på. Så, läs och inspireras, och uttryck intresse t.ex. med hjälp av formuläret längst ner på sidan.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈
 

  Lyssnarcirkel 
En möjlighet att bli sedd och hörd utan att bli avbruten.
Vi delar på tiden.
Vi talar i jag-form, utifrån oss själva.
I tur och ordning ger vi den som talar vår odelade uppmärksamhet och lyssnar med våra mest kärleksfulla öron.
Vi kommenterar inte, debatterar inte, ger inga råd. Däremot går det bra att tacka för det man fått höra, eller att låta sig inspireras att dela en egen tanke, känsla eller erfarenhet.
Det som sägs här stannar här.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Rensa i röran
Samtal om… saker. Om att rensa upp, rensa ut, göra plats. Det här var svårt, såhär gjorde jag, vilka saker vill jag egentligen ha kvar, hur gör andra med gamla foton, brev, affischer, när jag hittade den här saken på vinden tänkte jag…

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Samtal om samhällsfrågor
Samtal, inte debatt. Vi väljer en fråga, den som vill gör en kort inledning och sedan formulerar vi och lyssnar på varandras kunskaper, tankar och erfarenheter kring denna fråga.
Syftet är inte att övertyga någon, syftet är att få möjlighet att nyansera vår egen uppfattning, fördjupa våra argument och få se flera sidor av saken än dem vi hade syn på från förut.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Samtal om livsfrågor
Vi väljer ett tema, och sedan delar vi tankar, erfarenheter, berättelser.
Exempel på teman: Mod. Skiljas. Livsuppgift. Rädsla. Bitterhet.
Kan man välja vad man tänker?

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Lägerbål
Sådär som man gjorde i scouterna. Enkla sånger som man kan lära sig, små historier, roliga kloka eller vackra, en dikt, ett citat, bravorop. Vad kan du bidra med?

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Sångstund med tema
Lär mer om Dan Andersson. Vi sjunger Gunnar Viklund-dängor. Eldarevalsen, vad handlar den om egentligen?

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Lära sånger-cirkel
Återkommande programpunkt, där vi sjunger varje sång flera gånger. En allsångscirkel som inte förutsätter att du kan sångerna från förut.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Bildvisning
Zoom innehåller möjlighet att visa bilder för varandra. Detta kan användas till allt möjligt kul. Både att visa bilder vi redan har, som inspiration att ta nya bilder, t.ex. på ett särskilt tema, och för samtal kring bilder. Ex: 

Bildjakten
Tema: pandemi-liv
Inför ett visst datum tar vi bilder som gestaltar hur livet förändrats sedan pandemin kom in i våra liv. Positivt eller negativt, välj själv. Relationer, rutiner, kommunikation, frustration, nytänkande…
Sedan samlas vi och visar dessa bilder för varandra.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

Anmälan: Ja tack, det låter intressant!