Idébanken – en presentation

Min tanke är att ”Jannika på tråden” är en verksamhet vi bygger tillsammans. Mitt bidrag är att förvalta själva ”platsen”, att bidra med det jag har: musik, intresse, lyssnande och livsglädje, och att möjliggöra och strukturera verksamheten.

Som deltagare är det första bidraget att helt enkelt ta dig hit, komma igång, bli bekväm med Zoom (ett mycket användbart verktyg också i många andra sammanhang). Det är ett mycket viktigt bidrag – utan människor blir det ingen mötesplats.

Medans vi umgås kommer hela tiden idéer om fler saker vi skulle kunna samlas kring. Du kanske också har något du skulle kunna erbjuda: något du tycker om, något du håller på med, något du är nyfiken på, något du vill fundera tillsammans kring? Ett slags studiecirkel online, skulle man kunna kalla det. Eller en engångshändelse.

De här idéerna samlar vi i idébanken. Om fler är intresserade, då gör vi verklighet av det. Tanken är samskapande, att låta mötesplatsen växa fram av sin egen kraft. Så, läs igenom förslagen, och fyll i svarsformuläret:
1) för att anmäla intresse för program du skulle vilja vara med på
2) för att erbjuda eller efterfråga ett annat program

Sådär!  Då går vi vidare till själva idébanken.