tävlingsbidrag Ostartat

Vårt tävlingsbidrag till tävlingen Ostartat

 

1 och 2. Vad har ni för affärsidé och vad löser den för problem?

Vår affärsidé är att vara ett socialt företag (med det primära syftet att erbjuda sammanhang/försörjning/rehablilitering/arbetsträning för personer med svårigheter på den vanliga arbetsmarknaden), som bedriver affärsverksamhet inom områdena café, kultur och folkbildning.

Kärnan i affärsidén är, kan man säga, positiva synergieffekter av att människor, kunskaper och fenomen som idag isoleras från varandra och inte finner uttryck får en möjlighet att mötas, näras, komma till uttryck och blomstra. Därmed uppstår glädje, skönhet och inspiration i lokalsamhället, och samtidigt uppstår möjlighet för människor med begränsade resurser att göra bruk av de resurser man ändå har. 

Verksamheten består till en början av tre delar:

1. café: den samlande punkten. All mänsklig verksamhet behöver en plats att vara på och någonting att äta. Vårt café präglas av enkelhet, största möjliga samklang med naturen (näringsrika ekologiska råvaror, miljövänliga rutiner, återvinning, om möjligt egen odling…), och en välkomnande, inspirerande atmosfär.

Tänkt publik är människor som bor och arbetar i grannskapet, förbipasserade.

2. kulturutbud: Vi vill erbjuda inte bara näring för kroppen utan också näring för själen. Det kan handla om ett yogapass, en sångstund eller en konstutställning, en kurs i att strukturera sin vardag, att kommunicera konstruktivt, att sova bättre eller att sätta mål. Det skulle kunna vara en träff för traktens företagare, en självhjälpsgrupp för ensamstående föräldrar eller en kväll med högläsning framför brasan…  

Dels är vi själva konstnärer och pedagoger, och dels vill vi erbjuda människor som kommer i kontakt med oss (som cafégäster, genom rehabiliteringen, som samarbetspartners…) ett sammanhang där deras gåvor kan få komma till uttryck.

Tänkt publik: a) allmänheten, b) vi själva, personer som deltar i rehabilitering/arbetsträning hos oss, c) eventuellt kan platser på vissa kurser också säljas separat till exempelvis offentlig sektor.

3) rehabilitering/arbetsträning: I ett samhälle alltmer fokuserat på att tjäna mesta möjliga pengar på kortast möjliga tid, med ständiga personalnedskärningar i vård och omsorg, och där en hårt driven effektivisering gjort att allt färre människor behövs för att producera det vi behöver, har ett växande antal människor liksom blivit över. Inte därför att det egentligen är något fel på dem, utan därför att krav på konkurrens och ständig effektivisering också kräver ständigt snabbare och effektivare människor. Alla kan helt enkelt inte vara snabbast och effektivast.

Vi vill vara en samlingspunkt för dessa människor, tillsammans skapa ett sammanhang där också vi kan komma till vår rätt.    

Vi vill erbjuda rehabiliteringsplatser under och efter långtidssjukskrivning/ arbetslöshet: en positiv, kreativ, förstående och kärleksfull miljö, en dagsrutin som bär, ett brett utbud av arbetsuppgifter (café, kultur, undervisning, marknadsföring,…) med möjlighet till senare anställning i verksamheten, där människor i sin egen takt och med respekt för sina gränser kan leta sig tillbaka till att fokusera på sin kapacitet snarare än sin begränsning. 

Det som beskrivits under punkt 1 och 2 (en välkomnande plats att mötas på, god näringsrik mat, kontakt med jorden, möjligheten att njuta av och skapa kultur, kurser och workshops med redskap för friskvård och personlig utveckling) ingår som en naturlig del i denna rehabilitering.

Tänkt målgrupp är personer som av olika anledningar inte klarar full tid och full fart på arbetsmarknaden. Särskilt lämplig tror vi miljön kan vara för personer som utförsäkras från Försäkringskassan efter långa sjukskrivningar till följd av t.ex. utmattningssymdrom. Det kan också handla om personer med nedsatt arbetsförmåga t.ex. pga kronisk smärta, trötthetssyndrom etc.   

Om det visar sig möjligt kan verksamheten med tiden byggas ut, utifrån de förutsättningar som finns (i form av personlig kapacitet, ekonomi, lokal etc.) En tänkbar verksamhetsgren som skulle passa i sammanhanget vore en tidning med Goda Nyheter. Det skulle också kunna handla om sådant som massage, försäljning av t.ex. konsthantverk, guidade turer i närområdet etc, beroende på de personer som kommer till oss.

3. Var finns marknaden för er idé?

Allmänheten besöker caféet, deltar i kurser och kulturevenemang, köper produkter

Offentlig sektor köper rehabiliteringsplatser och platser på kurser

Fler tänkbara samarbetspartners/medfinansiärer: studieförbund, folkhögskolor, bibliotek, kulturföreningar… 

Men framför allt: själva Livet! Att människor som kanske annars skulle ha suttit hemma, isolerade och plågade av att inte behövas till någonting, får möjlighet att vara andra människor till glädje, att göra bruk av det de kan, att det finns vägar till mänsklig utveckling inte bara för dem som redan har mycket – det räknas kanske inte som marknadsvärden, men vi vill ändå bestämt mena att det bör räknas in i vinsten!  

4. Hur syns de sju kooperativa värderingarna i ert företag?

Vårt företag är, kan man säga, själva personifikationen av de kooperativa värderingarna.

1.Frivilligt, öppet medlemskap: själva poängen är att alla som vill är välkomna.

2. Demokratisk medlemskontroll: Eftersom tanken är att vara en plats där människors resurser kan komma världen till glädje är det en självklarhet att var och en själv talar om vilka dessa resurser är och hur vi tillsammans kan skapa det sammanhang där de kan blomstra.

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande: Föreningens/företagets ekonomi ska vara fullständigt transparent för alla inblandade. Ett av syftena med verksamheten är att utforska ett kärleksfullt förhållningssätt till pengar och andra resurser, varför det är en självklarhet att beslut fattas gemensamt och att eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

4. Självständighet och oberoende: Vi vill vara en god kraft i världen. För att kunna vara det är det nödvändigt med integritet, frihet att tänka själv och frihet att pröva oprövade vägar. Endast så kan man på allvar berika någon annan.

5. Utbildning, praktik och information är ju en av huvudingredienserna i det vi vill syssla med, såväl inåt som utåt.

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar, och med andra goda krafter i samhället, är en prioriterad huvudsak. Att ständigt vara på utkik efter konstruktiva lösningar, win-win-situationer och möjligheter att skapa mer glädje i världen.

7. Samhällshänsyn, hänsyn till människors mänsklighet och välvarande i världen, är, som sagt, kärnan i affärsidén. Vi menar att människan i grunden är social, att vi alla är del av samma helhet, och att det därför egentligen inte existerar någon motsättning (mer än ytligt sett) mellan samhällshänsyn och egenintresse. En människas högsta tänkbara egenintresse är att i respekt, glädje och kärlek få ägna sig åt att odla sin särart tillsammans med andra! 

tillbaka