Välkommen!

Det här är hemsidan för projektet Resursrike.
Idag en dröm och en projektplan, med adress i idériket.
Om några år förhoppningsvis verklighet.

Allt som finns börjar med att någon föreställer sig det,
och sedan börjar ta ett steg i taget
åt det håll som verkar leda mot målet.

Vad det blir vet man inte.
Om det lyckas vet man inte.
Vad man ska möta vet man inte.
Motstånd eller medvind,
näring eller uttorkning.
Att skapa är att modigt kasta sig ut i det okända,
utan garantier.

Ett vet jag:
Detta är min dröm.
Om det är Meningen,
om Världen går mig till mötes,
så kommer jag att göra det som ankommer på mig:
satsa min själ, min kraft och min tid
på att följa min dröm ut i verkligheten

så att jag, när jag med ett leende sticker nyckeln i dörren på morgonen den 15 augusti 2017,
går in och sätter på kaffet, gräddar frukostbrödet, slår på datorn,
hejar på medmänniskorna som droppar in,
kan sända en tanke av djupaste tacksamhet
till alla dem som bidragit till att göra detta möjligt.

 

Välkomna till

Resursrike:

 

- café, kultur, mötesplats

- arbetsintegrerande socialt företag

- kooperativ ekonomisk förening