Vårens bokningar

För våren har följande boenden regelbundet bokade digitala allsångsstunder:

Ekens äldreboende, Järfälla kommun:
varje måndag kl 13, sångstund på 1-2 avdelningar
start: 10/1

Ferlins äldreboende, Uppsala kommun:
varannan måndag, jämna veckor, kl 14.30, 2 sångstunder
start: 24/1

Liljeforstorg, Uppsala kommun:
varannan onsdag, jämna vecor, kl 14.oo, 2 sångstunder
start: 12/1

Juliahemmet, Uppsala kommun:
varannan onsdag, udda veckor, kl 14.00, 2 sångstunder
start: 19/1

Nora Linné, Uppsala kommun:
planerar för regelbundna bokningar, med en första provomgång
torsdag 3/2 kl 13.00, 4 sångstunder

Utöver detta fortsätter samtalscirkeln ”Jannika på tråden”
varje måndag kl 9.30 – 11.00
start: 17/1